Disney XD - Zeke Luther Finał Town Tour video

Video finału Town Tour w warszawskim kamuflagu, na filmie Agnieszka Sielska, która zajeła drugie miejsce, pokonując wielu chłopaków!

1 komentarz: